Ben jij ook bezig met duurzame inzetbaarheid in je organisatie? Wil je je medewerkers gezond en gemotiveerd houden? Wil je aan de slag met vitaliteit en gezondheid om de betrokkenheid van je medewerkers te vergroten?  Als partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid helpen wij je graag om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid!

Wij maken de koppeling van een wens van de organisatie – al of niet vanuit een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers of een verzuimplan – naar een duurzaam organisatiebeleid. Daarnaast zijn wij bevoegd om ESF subsidie-trajecten uit te voeren. Hiermee kun je een gedeelte van de directe kosten voor de inhuur van een externe adviseur laten subsidiëren. 

Ook de stap maken naar duurzaam werken? Wij kunnen onder andere iets voor je betekenen met de volgende programma’s:

Kosten-batentool

Met een kosten-batentool maken wij voor een organisatie inzichtelijk dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont! We kijken waar mogelijkheden zijn om het beleid te verbeteren, om een zo doelgericht mogelijke interventie in te kunnen zetten.

Huis van Werkvermogen – basis bij duurzame inzetbaarheid

Het Huis van Werkvermogen is een hulpmiddel om het werkvermogen van medewerkers in kaart te brengen. Het beschrijft op praktische wijze de zeven onderdelen die van belang voor duurzame inzetbaarheid. Het Huis van Werkvermogen is hiermee een zeer toegankelijke kapstok om gericht met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en om deze aan te sluiten op bestaande HR-instrumenten.

Hoe we dit doen? Wij brengen via een overzichtelijk model eerst het werkvermogen in kaart, geven daarna advies over het in te zetten beleid én ondersteunen bij de implementatie ervan. Waar nodig bieden wij ook aanvullende HR-instrumenten, zoals vragenlijsten, een organisatie- en leidinggevendenscan, een stressmeter of Discover Persoonlijkheidsanalyse.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we jullie organisatie kunnen helpen naar werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.