Het succes van je organisatie hangt vooral af van de mensen die er werken. Door een individueel assessment krijg je inzicht in de talenten en ontwikkelmogelijkheden van zowel jouw huidige als toekomstige medewerkers. Het assessment kan worden ingezet voor zowel selectie van nieuwe medewerkers als voor de ontwikkeling van huidige medewerkers.

Selectieassessment

Het selectieassessment is erop gericht om te kijken in hoeverre een kandidaat past binnen een functie en organisatie. Hierbij kijken we naar de persoonskenmerken, talenten en intrinsieke motivatie en het potentieel van de kandidaat. Dit kan worden aangevuld met een niveaubepaling (IQ Test). Tevens kijken we naar de verwachtingen van jou als opdrachtgever. Zijn de voorwaarden voor een duurzame samenwerking genoeg aanwezig? Op basis van het functieprofiel, het profiel van de kandidaat en de identiteit van de organisatie geven we advies. Dit advies wordt toegelicht zodat je een afgewogen beslissing kunt nemen rondom het wel of niet over gaan tot benoeming.

Ontwikkel assessment

Wanneer medewerkers bijvoorbeeld al een tijd dezelfde rol vervullen, of wanneer de werkzaamheden veranderen door een veranderende markt of wanneer er sprake is van disfunctioneren kan er een ontwikkelassessment worden ingezet. Hierbij draag je als leidinggevende bij aan de wens of noodzaak van medewerkers om zich te ontwikkelen. Welke rollen of functies passen bij de medewerker? Welke competenties, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden heeft deze medewerker? Waarvan krijgt de medewerker werkgeluk en voldoening? En welke mogelijkheden zijn er binnen de organisatie? Op basis van de analyses en het individuele gesprek krijgen we een objectief beeld van de situatie en stellen we een uitgebreid advies op met mogelijkheden. Het resultaat? Inzicht in mogelijkheden om te ontwikkelen vanuit een ander perspectief. De medewerker krijgt praktische tips om de ontwikkeldoelen te behalen.

Aanpak

Bij een assessment kijken we eerst naar de competenties en talenten van de kandidaat in het licht van de functie. Dit doen we door middel van een gedrag- en drijfveren analyse en een talenten analyse. Daarna onderzoeken we vanuit welke waarden deze persoon werkt en hoe iemand past bij de cultuur van de organisatie. Aanvullend kan er een niveaubepaling (IQ test) worden uitgevoerd. Tevens kijken we waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen ten opzichte van deze functie en wat iemand nodig heeft in de aansturing om de functie succesvol uit te voeren.  Op basis van de resultaten stellen we uiteindelijk een persoonlijk ontwikkelplan op (POP) waar zowel de medewerker als de leidinggevende mee aan de slag kan.