Het Ontwikkeladvies 45+ helpt werkende 45-plussers om na te denken over je toekomstige loopbaan. Hoe zorg je ervoor dat je in een veranderende arbeidsmarkt regie houdt over je eigen loopbaan? Digitalisering vraagt andere vaardigheden van jou als werknemer over 10 jaar. Voordat het zover is, is het goed om je nu hierop voor te bereiden.

De overheid heeft budget beschikbaar gesteld voor 45-plussers uit diverse sectoren. Hierdoor kunnen wij jou helpen met (gratis) advies over bovenstaand vraagstuk. Samen met een ervaren loopbaanadviseur denk je na over de toekomst van jouw persoonlijke loopbaan. Door middel van verschillende analyses onderzoeken we welke talenten en sterke punten jij hebt, en welke kansen er in de toekomst zijn op de arbeidsmarkt. Ook kijken we hoe jij jezelf hierop zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Kortom, alles om ervoor te zorgen dat jij gezond én met plezier tot aan je pensioen kan blijven werken.

Wat krijg je?

  • Een competentie- en persoonlijkheidsanalyse
  • Beroepenonderzoek
  • Twee individuele gesprekken
  • Persoonlijk ontwikkelplan: een kort en bondig plan met praktische tips voor jouw toekomst.

Als je behoefte hebt aan een uitgebreider advies is het altijd mogelijk om het Ontwikkeladvies 45+ uit te breiden met bijvoorbeeld onze Talentscan

Gratis Ontwikkeladvies 45+

Dankzij de subsidie van de overheid is het Ontwikkeladvies 45+ voor jou dus gratis wanneer jij aan de voorwaarden voldoet. Wij regelen de subsidie aanvraag. De regeling loopt tot 1 juli 2019. Bekijk de voorwaarden en geselecteerde beroepsgroepen via https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/overzicht-aanvraagcriteria